| Tuisblad | Troues: gay en straight | Aikona Moses! | Watter soort kerk? | GayPastoorinmyKop | Wat Die Kapel Glo | Gay Ondersteuning |
Die Kapel
'n Progressiewe Christelike kerk in Gauteng
 

Die Kapel is 'n progressiewe gemeente in Melville, Johannesburg.

Die Kapel bied 'n tuiste aan mense wat die fundamentalistiese Christelike leer ontgroei het, maar die waardes en leringe van Jesus wil volg binne 'n gemeenskap wat na mekaar, die planeet, die natuur en die mensdom omsien.

Waar wyk ons af van die Christelike leer?

 • Die Bybel is nie God se Woord nie, maar bevat die wyse waarop die Bybelskrywers oor God en die lewe gedink het. Die Bybel is nie "God-in boekvorm" nie. God is nie op papier vasgevang en in die antieke beskawings vasgevries nie, maar leef in verhouding met ons almal. God lei moderne mense, nie net antieke mense nie, om erns met die lewe te maak..
 • Die heelal is nie in ses dae deur woorde geskep nie, maar is oor miljoene jare heen gevorm sedert die oomblik dat God die Groot Knal laat plaasvind het.
 • Daar was nooit 'n perfekte paradys met twee onsterflike inwoners nie. Die aarde was nog altyd 'n plek van aardbewings en ander "rampe", en die mens was nog altyd sterflik.
 • Daar was geen sondeval nie. Die mens is ter wille van oorlewing van nature selfsugtig en het mettertyd 'n morele bewussyn ontwikkel.
 • Satan is 'n mitologiese figuur - 'n verpersoonliking van die boosheid wat ons so dikwels in mense sien. Daardie boosheid is iets waartoe alle mense in staat is indien hulle nie die pad van liefde kies nie. Natuurrampe, dood en siekte is deel van die natuurlike lewe en nie die toedoen van 'n duiwel nie.
 • God eis nie bloedoffers ten einde die mens se misstappe te kan vergewe nie. Bloedoffers is nie uniek tot die Joodse bewussyn en die Bybel nie, maar kom van die vroegste tye af aan as die oermense se manier om die gode te behaag. God se eis aan die mens is gesetel in die sosiale kontrak waarbinne ons aan mekaar moet doen wat ons aan onsself gedoen wil sien.
 • Jesus se dood was nie 'n bloedoffer nie, maar 'n teregstelling.
 • Jesus se vergoddeliking het mettertyd plaasgevind en is geskoei op die lees van demi-gode wat baie tipies was van Israel en omstreke se god-idees. Die maagdelike geboorte motief, sowel as gode wat seuns by aardlinge verwek, is eie aan die mitologie van talle van daardie tye se godsdienste. So ook is mense wat "hemel toe vaar" na hulle dood of in hulle leeftyd geen vreemde gedagte in die narratiewe van die Jode nie. Dink aan Elia wat met 'n vuurwa hemel toe is.
Wat glo ons dan?
 • Dat geen mens God kan beskryf nie. God gaan ons verstand te bowe. Alle idees oor God is menslike projeksies. Dit is belangrik om die ontwikkeling van die hele wêreld se godsdienste te bestudeer om konteks te gee aan waar die Bybelskrywers se opvattings, sowel as ons eie idees oor God, vandaan kom.
 • Dat ons die werklikheid moet bestudeer om al meer te wete te kom oor hoe die lewe werk. Dit sluit die wetenskappe in.
 • Dat ons stil moet wees oor wie God is, maar sal erken dat die enigste begrip wat ons van God se wil het in die duidelike sinvolheid van 'n opbouende omgang met die ganse heelal, ons planeet, en ons mede-bewoners van die aarde gesetel is. Korter gestel: die liefde is al wat ons weet van God se wil, want dit is duidelik die enigste pad wat konstruktief gestap kan word.
 • Dat die universele boodskap van Jesus ons maatstaf moet wees - ons kan God alleenlik dien deur mekaar te dien soos wat ons onsself dien. Hart, krag en verstand. Die karakter en waardes van Jesus is wat ons uit die Christelike leer behou en nastreef.
 • Dat ons niks weet van die lewe na die dood nie en daarom ook nie daaroor hoef te tob nie. Dis hierdie lewe waaraan ons ons moet toewy - dit wat goed en medemenslik en opbouend is.
 • Dat die Bybel teen die agtergrond van sy voorwetenskaplike konteks bestudeer moet word. 

Die Kapel is deel van die Progressive Christianity beweging.

Ons fokus op die dinamika wat eie is aan die kerkvoos, nuutdenkende persoon se ervarings op geestelike -, sielkundige -, verhoudings- en seksuele vlak. 

 

Ons byeenkomste:

Sondagmiddae om 16:00 vir 16:30, Cuppa Cafe, 9 Main Road, Melville, Johannesburg, Suid-Afrika.

 

Leier: 

Die Kapel is in 1995 deur Philip Liebenberg gestig. In 2017 dus is Philip reeds 22 jaar lank die leier van die gemeente. 

Philip Liebenberg is die skrywer van twee boeke: 

Daar's 'n Gay Pastoor in my Kop wat in 2008 deur Penguin Books uitgegee is; en

AIKONA MOSES! - Mag ek van die Bybel verskil oor vroue, gays, tweede huwelike en 'n rits ander goed? , wat as e-boek op die internet beskikbaar is en deur Boekemakranka uitgegee is in 2014.

The Chapel is a church of which the pastor is gay and has a passion for ministering to gay christians. The Chapel has an internet ministry because of the need that many gays have for anonymous counseling. Sermons can be watched on youtube.

Die Kapel wil `n einde bring aan die wroeging wat gelowiges met die uitgediende morele uitsprake asook die antieke lewensbeskouing in die Bybel beleef en hulle help om 'n meer gepaste godsbegrip te ontwikkel. Gestroop van antieke bygeloof en toegelig met alles wat die moderne mensdom al oor die heelal ontdek het.

Die Kapel in Melville het 'n nuwe adres:

Cuppa Cafe, 9 Main Road, Melville, JHB 

 

Dienstyd: 

16:00 vir 16:30 Sondae 

Philip Liebenberg

Klik hier vir Die Kapel se nuwe amptelike webtuiste

0828732484